Nedir.Org*
Soru Sor
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Yıllık İzin Dilekçe Örneği Nedir

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜGÜ'NE

İşyerinizde ............ sigorta sicil nosu ile AR_GE departmanında çalışan personelinizim. 2014 yılına ait yıllık ücretli iznimin 15 günlük kısmını ../../.... ve ../../.... tarihleri arasında kullanmak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,
Adı Soyadı
(İmza)

İzin Çıkış Tarihi :

İzin Dönüş Tarihi :

Yol İzni (Ücretsiz) : .. (Gün) Talep Edilmiştir/ Talep Edilmemiştir

İzin Kullanacağım

Adres :

Telefon :


2016-03-02 03:57:21 Sözlük

Bilgi: Soru cevap sistemi açıldı..
Büyüyünce Boyunuz Ne Kadar Uzun Olacak?
Büyüyünce Boyunuz Ne Kadar Uzun Olacak?

Bana Adını Söyle, Sana Ruh Eşini Söyleyeyim
Bana Adını Söyle, Sana Ruh Eşini Söyleyeyim

Bağlantılı Yazılar
01 | Peygamber Efendimizin Kısa Kıssaları

Peygamber Efendimizin Kıssaları-Hz. Muhammed’in Gülümsemesi- Bir gün Resulullah (s.a.v) gülümseyerek göğe bakıyordu, bir adam Hz. Muhammed’in gülmesinin sebebini sorunca Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdular: Evet göğe bakıyordum, iki melek, kendi yerinde ibadetle meşgul olan mümin bir kulun gece gündüz yaptığı ibadetlerinin mükafatını yazmaları için yeryüzüne indiler, fakat onu, hasta olduğundan dolayı ibadetgahında bulamayınca göğe çıkıp Hak Teala’ya şöyle arz ettiler: Ey Rabbimiz! Biz o mümin kulun ibadetini yazmak için her zamanki gibi onun.. - Yazıya Git..

02 | Ülkemizin Biyolojik Zenginlikleri

Türkiyenin Biyoçeşitliliği ve ÖnemiTürkiye biyolojik çeşitlilik açısından küçük bir kıta özelliği göstermektedir. Anadolu, kendi başına ayrı bir kıta olmamakla birlikte, bir kıtanın sahip olabileceği tüm ekosistem ve habitat özelliklerine tek başına sahiptir. Bunun nedenleri arasında üç farklı biyoiklim tipinin görülmesi, bünyesinde Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olmak üzere üç Biyocoğrafik Bölge (BCB) bulundurması, sahip olduğu topoğrafik, jeolojik, jeomorfolojik ve toprak çeşitlilikleri, deniz, göl, akarsu, tatlı, tuzlu ve sodalı.. - Yazıya Git..

03 | Ege Denizine Dökülen Akarsular

Ege denizine dökülen akarsular, Marmara ve Ege bölgesi toprakları üzerindedir. Bunların başlıcaları kuzeyden güneye doğru Meriç, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ırmaklarıdır.
Meriç
Kaynağını Bulgaristan topraklarından alır. Edirne’de Tunca ile birleşir. Genel olarak kuzey - güney yönünde akarak - Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturur. Doğudan gelen Ergene Çayı’nı da aldıktan sonra Ege denizine ulaşır.Gediz
İç Batı Anadolu Eşiğindeki Murat Dağından doğar. Çeşitli kolları aldıktan sonra Gediz grabenini.. - Yazıya Git..

04 | Hazar Denizine Dökülen Akarsular

Bunlar topraklarımızdan çıkarak Azerbaycan’da birleşip Hazar gölüne dökülen Kura ve Aras ırmaklarıdır. Kura Kars yakınlarından kaynaklarını alır. Ardahan plâtosunu geçtikten sonra Gürcistan topraklarına girer. Daha sonra Azerbaycan topraklarına giren Kura, Aras ile birleşerek Hazar gölüne dökülür.Aras Erzurum’un güneyinde Bingöl dağlarından sonra büyük bir yay çizerek Ağrı Dağı’nın doğusundan Dilucu mevkiinde Türkiye – Ermenistan – Nahcivan – İran sınır kavşağından geçer. İran’ın kuzey sınırını.. - Yazıya Git..

05 | Peygamber Efendimizin Kişiliği

Hz. Muhammed'in Kişiliğio Daima düşünceliydi... o Susması, konuşmasından uzun sürerdi... o Lüzumsuz yere konuşmaz; konuştuğunda ne fazla, ne eksik söz kullanırdı... o Dünya işleri için kızmazdı... o Kötü söz söylemezdi... o Affediciliği tabii idi... o İntikam almazdı... o Düşmanlarını sadece affetmekle kalmaz, onlara şeref ve değer de verirdi... o Kendisini üç şeyden alıkoymuştu: Kimseyle çekişmezdi. Çok konuşmazdı. Boş şeylerle uğraşmazdı... o İmanı, umutsuzluğa düşürmezdi... o Hoşlanmadığı bir şey hakkında.. - Yazıya Git..

06 | Denizin yüzeyi düzlem parçası mı

Düzlem parçası örnekleri veriniz. Denizin yüzeyi düzlem parçası mı ? - Soruya Git..

07 | Kültürel değerlerimizden olan Türkülerimizin zamanla unutulmaması...

Kültürel değerlerimizden olan Türkülerimizin zamanla unutulmaması için hangi kişi ve kurumlar tarafından ne tür çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların dışında neler yapılabilir ? - Soruya Git..

08 | Ülkemizin ortalama yükseltisi ne kadar?

Ülkemizin ortalama yükseltisi nedir? - Soruya Git..

09 | ülkemizin biyolojik zenginlikleri

ülkemizin biyolojik zenginlikleri Nelerdir Uzun. - Soruya Git..

10 | Edebiyatımızın, dilimizin, kültürümüzün tarihini inceleyen bilim...

Edebiyatımızın, dilimizin ve kültürümüzün tarihini inceleyen bilim dalı nedir - Soruya Git..

Yıllık İzin Dilekçe Örneği Resimleri

 • 12
  Yıllık İzin Dilekçe Örneği 4 yıl önce
  Yıllık İzin Dilekçe Örneği

Yıllık İzin Dilekçe Örneği Sunumları

 • 9
  Dosyayı Göster
  3 yıl önce
  Yıllık izin talep dilekçesi örnekleri word halinde
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  ……………………………………………………’NE ANKARA ………………………………………..………………….. adresinde kurulu işyerinizde ............................................ sigorta sicil nosu ile …………………………… departmanında çalışan işçilerinizdenim........... yılına ait yıllık ücretli iznimi / / ve / / tarihleri arasında kullanmak istiyorum, Gereğinin yapılmasını arz ederim. Adı SoyadıTarih / İmza İzin Çıkış Tarihi :İzin Dönüş Tarihi:Yol İzni (Ücretsiz):…… (Gün) Talep edilmiştir / Talep edilmemiştir.İzin Kullanacağım Adres:Telefon:
 • 4
  Dosyayı Göster
  3 yıl önce
  Yıllık izin dilekçesi indir.
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  YILLIK İZİN TALEP DİLEKÇESİ......................................../.../........İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜGÜ’NE …………………………….. adresinde kurulu işyerinizde .............................. sigorta sicil nosu ile ……………… departmanında çalışan işçilerinizdenim. ..................yılına ait yıllık ücretli iznimi ...../..../........ ve ....../..../........ tarihleri arasında kullanmak istiyorum, Gereğinin yapılmasını arz ederim.Saygılarımla, Adı Soyadıİmza-Tarihİzin Çıkış Tarihi :İzin Dönüş Tarihi :Yol İzni (Ücretsiz): .... (Gün) Talep Edilmiştir/ Talep Edilmemiştirİzin Kullanacağım Adres :Telefon :İZİN PUSULASI…………….. ŞTİ.Sigortalı Adı Soyadı:Çalıştığı Şube:Sigorta Sicil Numarası:Görevi:İzin Türü: ( ) Ücretli( ) Ücretsiz ( ) Mazeret( ) Yıllık Ücretli İzinİşe Giriş Tarihi:Adresi:İzne Hak Kazandığı Tarih:İşyeri Sicil No:İzne Başlama Tarihi:İzin Bitiş Tarihi:İşbaşı Yapacağı Tarih:Kullanılacak İzin Süresi:Ücretsiz Yol İzni:İznin Ait Olduğu Yıl:İzinde Bulunacağı Adres:TelefonNumarası:İzne Çıkması Uygundur/Değildir…….. Müdürü İnsan Kaynakları Müdürü İmza-Tarih İmza-Tarih................. Dönemine ait yıllık ücretli iznimi kullandım.Adı-Soyadıİmza-Tarih

Yıllık İzin Dilekçe Örneği Soru & Cevap

 • 2

  1 yıl önce

  Soru : yılık izin ne kadar sürede alınır
  :)

  1 yıl önce Yillik izin en fazla 3 haftayla alinir
  1 yıl önce İş yeri kıdem durumuna göre belirlenen yıllık izinlerin asgari süresi 14 gün iken, üst sınır ise 26 gündür.
  1 yıl önce Yıllık izin hakkının doğması için; aralıksız tam bir yıl çalışmış olması gerekir. lt;br /gt;Bu temelde;lt;br /gt;1 ile 5 yıl arası çalışanlar 14 iş günü,lt;br /gt;5 ile 15 yıl arası çalışanlar 20 iş günü,lt;br /gt;15 yıldan fazla çalışanlar ise 26 iş günü yıllık izin hakkı kazanır.
  1 yıl önce yılık izin 1 hafta yada 2 hafta alınır

Yıllık İzin Dilekçe Örneği Ek Bilgileri

Bir Kızın Sizden Hoşlandığını Nasıl Anlarsınız
Bir Kızın Sizden Hoşlandığını Nasıl Anlarsınız